FÖRELÄSNINGAR

Det medvetna ledarskapet

Vad händer när man som ledare blir utsatt för yttre påverkan?

Gruppens olika stadier

Hur påverkar gruppens stadier organisationens vidare utveckling?

LIFO Orientation

Kartläggning av individens grundläggande livsinriktning

Kontakta oss gärna för mer information

Kontakta oss