KURSER

UGL- Utveckling av grupp och ledare, för vem?

Chefer, ledare och medarbetare. Utbildningen lämpar sig även för medarbetare utan eget personalansvar. Susan Wheelan betonar vikten av ett aktivt medarbetaransvar, för att skapa effektiva och välmående grupper.

Kursen genomförs i 5-dagar på internat. Måndag- fredag i totalt 48 timmar.  Genom ett upplevelsebaserat lärande så ges du möjligheten att träna på inflytande och du påverkar och påverkas av gruppen.

Gruppen består av 8-12 deltagare och leds av certifierade handledare från Försvarshögskolan

UGL`s övergripande mål är att du ska få personlig utveckling samt verktyg hur du utvecklar din egen grupp till att bli mer produktiv genom bättre samarbete.

Kursens olika delmål är bl a ökad kunskap inom områdena

  • Värderingar
  • Konfliketer
  • Kommunikation
  • Feedback och Feedforward
  • Gruppers utveckling
  • Ledarskap

Nya tider för bokning av kurser kommer att presenteras här.

Boka kurs