STRESS

Att som ledare bli utsatt för stress oavsett om det beror på organisatoriska orsaker eller privata så kan det vara förödande för ett företag.

Det kan handla om förändringar, problem eller andra utmaning som skall lösas.

När man som ledare blir utsatt för stor stress så påverkas ledarskapet, viket i sin tur kan leda till ett destruktivt beteende. Vi arbetar med  Harrison Assessment som verktyg, vi kartlägger ledarens stressbeteende och hur dessa påverkar både teammedlemmar och anställa.

Välkommen att kontakta oss för mer information.