TEAMUTVECKLING

Hur fungerar samspelet mellan medarbetare?

Under två-tre dagar tittar vi på hur gruppen fungerar tillsammans. Vilka förutsättningar för god samverkan finns det just i denna grupp. Hur kommunicerar gruppen vilka outtalade normer och regler finns det. Vad hindrar eller bidrar gruppen till gott samarbete.
Vi arbetar med moduler såsom feedback, konflikthantering, aktivt lyssnande. För att hjälpa gruppen framåt arbetar vi med en modell inom The Human Element, där vi tittar på delarna hur inkluderar gruppen varandra, hur är kontrollen samt hur öppna är man mot varandra

En av grunderna för samarbete är flexibilitet, här får du möjlighet att se din egen förmåga. Med nya insikter kan jag aktivt påverka förändringar och förändra mitt förhållningssätt till det som sker omkring mig.